Infolinka: +420 777 922 700 nebo +420 608 482 203 (po-ne, 8-22 hod.)
Jsme s Vámi již 23 let

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jaromír Vlášek, IČ: 65221290, se sídlem Mrštíkova 2140/11, Hradec Králové (dále jen: „správce“).
2.    Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Mrštíkova 2140/11, Hradec Králové, 500 09
e-mail: info@elektrovlasek.cz
telefon: 608 482 203
3.    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4.    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.  

II. Osobní údaje

1.    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2.    Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.  

2.    Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.  

3.    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.  

IV. Doba uložení osobních údajů

1.    Správce uchovává osobní údaje 

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.  

2.    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V. Další příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.    Příjemci osobních údajů jsou osoby  

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shopsys s.r.o.) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

2.    Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.  

3.    Společnost v rámci hodnocení spokojenosti a zlepšování kvality poskytovaných služeb zákazníkovi, předává osobní údaje v rozsahu: e-mailová adresa společnosti Heureka Shopping s.r.o.

VI. Práva subjektu údajů

1.    Za podmínek stanovených v GDPR máte 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.   

2.    Dále máte právo podat stížnost u dozorového orgánu v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2.    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, především ochrana antivirovým programe, zabezpečení hesly a tvorba záloh. 
3.    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Přístup je umožněn pouze oprávněným osobám, které byly poučeny v oblasti ochrany osobních údajů a bezpečnosti dat. Tyto osoby jsou rovněž vázány povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací.

VIII. COOKIES

Správce používá v rámci svých webových stránek tzv. cookies. Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. V případě, že se vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uložený textový soubor, tedy cookie, zpět a server získá znovu informace, které si u Vás předtím uložil. Správce používá cookies hlavně z důvodu, aby mohl poskytovat co nejkvalitnější služby podle individuálních potřeb zákazníka.

Cookie v žádném případě nemůže serveru poskytnout žádná data z vašeho pevného disku, neprozradí mu e-mailovou adresu ani žádné jiné informace o uživateli prohlížeče.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky.

Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

Jaké soubory cookies používáme?

Správce využívá krátkodobé a dlouhodobé typy souborů. Krátkodobé zůstávají ve vašem počítači pouze do doby, než zavřete okno prohlížeče. Dlouhodobé zůstávají ve vašem počítači déle, nebo dokud je neodstraníte (doba závisí na nastavení samotné cookies a na nastavení vašeho prohlížeče).

Užívané cookies dle jejich funkcí

 • Analytické: pomáhají vyobrazovat návštěvnost a pochopit zákaznické potřeby
 • Trackingové: využívají se pro rozbor chování zákazníka na stránkách Společnosti a k následnému uzpůsobení nákupního procesu dle těchto informací
 • Remarketingové: díky nim lze lépe poznat svého zákazníka a upravit reklamy i zobrazování kategorií produktů dle jeho zájmů
 • Konverzní: jimi je zjišťována výkonnost jednotlivých prodejních kanálů
 • Technické: jsou důležité pro celkové fungování webu


Souhlas s použitím cookies je dobrovolný a v případě jeho neudělení není webová stránka správce žádným způsobem omezena.

Jak Cookies deaktivovat nebo vymazat?

Pokud nechcete soubory cookies využívat nebo smazat jejich obsah, který webové stránky o Vašich návštěvách na různých webových stránkách a portálech uložily, můžete využít návody pro jednotlivé nejčastěji využívané prohlížeče níže:

 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs&hlrm=cz
 • Opera: http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html
 • Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
 • Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/cookies-faq#1TC=windows-7
 • Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=cs_CZ

IX. Závěrečná ustanovení

1.    Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2.    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Miele Center Vlášek

Showroom Miele najdete na adrese
Mrštíkova 2140/11 v Hradci Králové
nedaleko OC Futurum.

Zobrazit další kontakty
Nový showroom Miele! Nový showroom Miele!

Proč nakoupit u nás

Jsme dlouhodobý a stabilní prodejce, již 23 let na trhu.

Dopravu a instalaci spotřebičů Miele máme po celé ČR zdarma.

Máme kamenný obchod v Hradci Králové.

Naprostou většinu zboží máme skladem.

Heuréka